Biologiczne oczyszczalnie ścieków rabka zdrój

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków są to bez wątpienia oczyszczalnie ekologiczne, niezawodne oraz nietrudne w obsłudze. Występuje znacząca różnica między biologiczną oczyszczalnią ścieków, a tradycyjną oczyszczalnią, czyli drenażową. W przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków cały proces odbywa się w obszarze urządzenia. Natomiast w wypadku oczyszczalni drenażowej oprócz osadnika, potrzebna jest cała infrastruktura drenażowa. 
Wobec tego, biologiczne oczyszczalnie ścieków są o wiele bardziej funkcjonalne. Oczyszczoną w ten sposób wodę można w następnej kolejności dalej wykorzystać między innymi do podlewania trawników, można doprowadzić ją do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych, strumieni, rzek czy też wprost do gruntu przy pomocy banalnej studni chłonnej.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to oczyszczalnie hybrydowe, które zespalają w sobie dwie metody oczyszczania, zarówno metodę tlenową, jak i beztlenową. W przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków wykorzystuje się osad czynny a także tak zwane złoże biologiczne. Przede wszystkim to drugie wyjście gwarantuje większą liczbę bakterii, sporo większą przepustowość dzienną i wielką trwałość na nierównomierność dopływu ścieków, przerwy w dostawie prądu jak i pauzy w stosowaniu.
Zasobniki biologicznej oczyszczalni ścieków są przede wszystkim stworzone z niezwykle hartownego polietylenu oraz posiadają kształt przypominający budowę granatu. Jest to o tyle znaczące, że zapewnia stabilność konstrukcji w praktycznie każdych warunkach gruntowych bez konieczności zastosowania betonu albo nieodzowności kotwiczenia.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to konstrukcje proste a przy tym przemyślane, co powoduje i daje długotrwałą a także bezawaryjną pracę. Przede wszystkim taką oczyszczalnię da się użytkować w celach gospodarczych. 
Biologiczna oczyszczalnia ścieków zajmuje względnie niewielką powierzchnię, może być stosowana w trudnych warunkach gruntowo – wodnych.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to sprzęty, w których stosuje się procesy grawitacyjnego osiadania zabrudzeń.
Wskutek rozpadu substancji organicznych przez mikroorganizmy tj. bakterie oraz pierwotniaki uzyskuje się oczyszczoną wodę pościekową.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to koszt rzędu kilkunastu tysięcy złotych, aczkolwiek umożliwiają nam labę na wiele lat. Jest to ustępstwo między wygodą, naturalnością oraz prędkością, a ekologią. Powinno się pamiętać, że żeby urządzenie szybko działało należy, przynajmniej raz w roku je serwisować.


Możliwość komentowania jest wyłączona.